O nás

 

   Učitelské centrum s.r.o. je akreditováno pod č.j. 32189/10-24/ 1036
  - platnost do 25.1.2014.

  Programy byly akreditovány MŠMT pod č.j.  18720/2011-25-512

                                                                                  3434/2011-25-126

                                                                                  33044/2010-25-833

                                                                                   3408/2009-25-136,

                                                                                  19 587/2008-25-449,     

                                                                                   3 408/2009-25-89,                 

                                                                                  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovníci vzdělávací agentury Učitelské centrum Vám předkládají nový Program vzdělávacích akcí Učitelského centra s.r.o. pro mateřské a základní školy na období únor 2012až květen 2012. Chceme nadále, aby pořádané semináře měly pro účastníky především praktické využití v jejich školní práci a byly využitelné v tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů.  Vzdělávací akce jsou v souladu s vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a účastníci získají osvědčení o absolvovaném semináři. Proto je možné kurzovné hradit z finančních prostředků určených na další vzdělávání. Počet vás proškolených učitelek a učitelů se stále zvyšuje, z čehož máme velkou radost.

 

Závazné přihlášky

můžete zasílat po celé období, čím dříve, tím se zvyšuje možnost zařazení do kurzu, ideální stav by byl do 1 měsíce po obdržení nabídkového katalogu. Přihlášku lze zaslat e-mailem na adresu ucitelske@centrum.cz nebo poštou na adresu Učitelské centrum s.r.o., Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3. Bližší informace lze získat na telefonu 725 836 714 nebo 725 845 550. Semináře se budou konat v místech dopravně dobře dostupných.

 

Důležité upozornění: každý účastník bude písemně (poštou nebo e-mailem) pozván na kurz s vyznačením místa a času konání. V případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktujte pracovníka UC na telefonu:  725 836 714 nebo 725 845 550.

    Dále můžeme uspořádat seminář přímo ve Vaší škole popř. pro několik škol současně. Počet účastníků není omezen. Cena bude stanovena smluvně (přibližně ji lze vypočíst podle ceny kurzu s účastí 10 - 12 posluchačů.


Za UC, s.r.o. Čestmír Medek

 

Několik slov k přihlašování.

  • Přihlásit se můžete písemně na přiložené přihlášce. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu Učitelské centrum s.r.o., Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adresu ucitelske@centrum.cz.
  • Upozorňujeme také na možnost přihlašování prostřednictvím našich internetových stránek: www.Ucentrum.cz, kde najdete informace o kurzech.
  • Bez pozvánky nebo telefonického ověření se na seminář nevydávejte.Žádný seminář se nekoná v sídle UC, tedy v Ondříčkově ulici 48, Praha 3.
  • Závaznou přihlášku zašlete co nejdříve, abychom mohli podle počtu přihlášených účastníků stanovit místo konání akce. Každý účastník bude na akci pozván dopisem, kde bude informován o místě konání. Jestliže se účastník z vážných důvodů nemůže zúčastnit semináře, lze se nejpozději 10 dnů před konáním semináře odhlásit písemně, telefonicky nebo mailem. Náhradou za přihlášeného se může dostavit i jiná osoba.
  •  

Kurzovné je možné hradit:

  • Fakturou, kterou obdržít na semináři nebo po skončení semináře.
  • V hotovosti před zahájením kurzu.

 

 

 

 

 

 

 Zde si můžete stáhnout
přihlášku v elektronické podobě:

 Přihláška.xls (28 kB)

 

  

Zde si můžete stáhnout  
Program vzdělávacích akcí pro vytištění:
 Brozura_2012.doc (1,1 MB)