Jak vést efektivní rozhovor s rodiči (seminář) č. 103

Obsah:

    Obsah programu: Účastníci kurzu získají v úvodu stručný přehled o tom, jak funguje mezilidská komunikace. Tyto principy budou představeny pomocí transakční analýzy (E. Berne). V teoretické části bude dále pojednáno o tom, jak si definovat cíle komunikace s rodiči - zda jde potřeba rodiče vyslechnout a podpořit, přesvědčit, ustát nátlak, případně se vypořádat s agresivním či jinak komplikovaným chováním rodiče. Na základě definovaných cílů je pak možné volit příslušnou komunikační techniku. Zvláštní pozornost bude v kurzu věnována aktivnímu naslouchání a principům asertivity. Účastníci mají v první fázi praktické části možnost naučit se sdělovat příjemné emoce, oceňovat a ocenění přijímat. V praktické části bude po pozitivním naladění sestaven inventář konkrétních situací, do kterých se účastníci dostávají. Prezentované zážitky jsou zpravidla konfliktního rázu a budou využity jako modelové při nácviku komunikačních technik. Pro učitele je např. důležitá průprava v technikách odmítnutí, učí se zacházet s podáváním a přijímáním asertivní zpětné vazby a zejména s uměním přijímat kritiku. V závěru se bude procvičovat zvládnutí konfliktních situací tak, aby oba dva partneři z dialogu vyšli s pocitem emoční pohody. Využitými metodami jsou: hraní rolí, řešení modelových situací a prakticky zaměřený dialog s posluchači ohledně problémových situací.

 

Cíl:

    Cílem je naučit učitele a učitelky komunikačním technikám, které usnadní a zefektivní komunikaci s rodiči.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.

Počet účastníků: 12