Základy keramiky pro učitelky MŠ( začátečníci i pokročilí)

Obsah a cíl :

    Seminář je určen pro učitelky MŠ a ZŠ, které mají zájem o práci s keramickou hmotou a pro absolventky kurzu Základy keramiky pro učitelky MŠ a I. stupně ZŠ. Obsahem semináře budou  možnosti zpracovávání keramických hmot a poskytnutí námětů pro praxi i práci s keramickými hmotami v návaznosti na již získané vědomosti a dovednosti. Seminář nabídne inspirativní náměty a informace o možnostech práce s keramickými hmotami, barvami a glazurami, jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Techniky práce budou vybrány tak, aby byly vhodné pro děti předškolního věku i ZŠ. Budou i nadále zdůrazněny hygienické normy a podmínky při práci s keramickými materiály podle vhodnosti pro předškolní věk dětí. Znalosti o materiálech zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny. Technikami budou tvarování a lití do formy, dále také odpovídající povrchové úpravy střepu (přežehnutého výrobku) při používání glazur a engob. Náměty budou směrovány pro odpovídající věkovou kategorii MŠ a pro 1. stupeň ZŠ.

 

 

 

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PaedDr. Hana Kupková

Počet účastníků: 12

  

Termín konání: