Jak zajistit bezpečnost žáků při školních a mimoškolních akcích. Úraz - příčiny, důsledky a řešení (seminář) č. 13

Obsah:

    Vzdělávací  je zaměřen na ochranu dětí před různými typy nebezpečí ve školách, školských zařízeních i mimo školu. Vhled do problematiky BOZP je podložen platnou legislativou.   přibližuje typická nebezpečí jednotlivých věkových kategorií. Komunikace školy s rodiči a její zákonitosti. Problematika uvolňování a předávání žáků, dozory nad nezletilými a rizika s tím spojená. Odpovědnost pedagogického pracovníka.

  

Cíl:

    Cílem kurzu je ujasnit problematiku BOZP, odpovědnost pedagogických pracovníků a právní důsledky.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Jan Průša

Počet účastníků: 15

 

 

 

 

Určeno pro:

     pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol

     ředitelé škol a školských zařízení

     učitelé gymnázií

     učitelky MŠ