Metody vyučování čtení

Obsah:

 

    Analýza metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí. Teoretická východiska jednotlivých metod: Metoda analyticko-syntetická. Metoda globální. Metoda genetická. Foucambertova metoda vyučování čtení. Neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami. Zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky. Indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení popř. reedukace dyslexie. Pomůcky pro výuku čtení různými metodami. Hyperlexie a dyslexie.

 

Cíl:

 

    Cílem je neuropsychologický rozbor metod čtení. Seznámení s alternativními metodami vyučování čtení. Záměrem kurzu je zvýšení informovanosti pracovníků, kteří se zabývají vyučováním čtení a reedukací dyslexie v oblasti metod vyučování čtení.

 

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor:

Počet účastníků: 15

 

 

 

Určeno pro:

    pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol

    učitelé speciálních škol