Alternativní formy práce se třídou a skupinou (seminář) č. 26

Obsah:

    Nabídka sociálně psychologických forem práce se třídou či výchovnou skupinou. Možnosti využití při prevenci šikany, při vytváření MPP, uvědomování si role ve skupině.

 

Cíl:

    Vzdělávací cíl obsahuje možnosti vytváření zdravých vztahů mezi žáky a učiteli.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PhDr. Václava Masáková

Počet účastníků: 15

Termín:

Určeno pro: učitele základních i speciálních škol