Co je to, když se řekne psychologické vyšetření (seminář) č. 27

Obsah:

    Anamnestické údaje-anamnesa rodinná i osobní.Vlastní psychologické vyšetření: testy rozumových schopností, specifické zkoušky, vyšetření specifických vývojových poruch, učení, volba další vzdělávací cesty, osobnostní dotazníky, event. další formy diagnostiky osobnosti. Struktura psychologického vyšetření, objasnění základních pojmů.

  

Cíl:

    Cílem je uvedení učitelů do dané problematiky. Učitelé dostávají výsledky psychologického vyšetření, ke kterému dávají podklady, ale často si nedovedou úplně přesně představit, co se s dítětem v PPP reálně dělá, pak mají i zábrany se na to zeptat.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PhDr. Václava Masáková

Počet účastníků: 10 až 15