Komunikační dovednosti (seminář) č. 28

Obsah:

    Umění optimální komunikace ve vztazích mezi dospělými, trénink komunikačních dovedností mezi dětmi. Komunikace verbální a neverbální. Agresivní, pasivní, manipulativní prvky v komunikaci. Řešení konfliktů, aktivní naslouchání, asertivní formy komunikace. Program je veden především v zážitkové formě, účastníci jsou aktivně zapojeni.

 

Cíl:

    Vzdělávacím cílem je zvolit principy optimální komunikace mezi lidmi.

 

Počet hodin: 12 hodin

Lektor: PhDr. Václava Masáková

Počet účastníků: 15

 

 

Určeno pro:

    pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol