Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? (seminář) č. 39

 

Obsah:

    Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: • Vymezení pojmů agrese- agresivita • Agrese emocionální- instrumentální • Moyerova klasifikace agresí • Příčiny zvýšeného výskytu agresí u mládeže • Trest a agrese- kdy použít trest, jaké formy trestu, základní pravidla při trestání agresí • Sociometrické metody při zjišťování vztahů ve třídě

 

Cíl:

    Cílem je osvojení základních poznatků z oblasti primární prevence a rizikového chování dospívajících. Kromě teoretického základu seminář poskytuje i zážitkovou a prakticky orientovanou formu.

 

Počet hodin: 8 hodin

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Počet účastníků: 15

Termín konání: 19. 1. 2012

 

Určeno pro:

    pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol