Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období (seminář) č. 46

Obsah:

    Říkadla, dětské písně a tance zaměřené podle ročních období. Účastníci se naučí tvořivě využívat Orffovských principů v aplikaci na české písně a říkadla.

  

Cíl:

    Cílem je rozvíjet pohybovou koordinaci, dětskou kreativitu a hudebnost dětí.

  

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Eva Kulhánková

Počet účastníků: 10 až 15

Určeno pro:MŠ i ZŠ