Lze diagnostikova dyslexii v předškolním věku? (seminář) č. 60

Obsah:

    Diagnostika základních psychických funkcím které podmiňují vznik poruch SPU. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, diagnostická kritéria.

 

Cíl:

    Cílem je, aby si učitelé včas osvojili poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky.

 

Počet hodin: 6 hodiny

Lektor: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Počet účastníků: 12

Určeno pro:

    učitelky MŠ