Proč dítě v mateřské škole nezvládá klíčové kompetence? (seminář) č. 15

Obsah:

    Seminář odpoví na otázky: co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte? Obsah a charakteristika kompetencí.

  

Cíl:

    Cílem je hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a vymezení možností práce s dětmi.

 

Počet hodin: 6 hodiny

Lektor: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Počet účastníků: 12

 

 

 Určeno pro: učitelky MŠ a ZŠ