Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi (seminář) č. 62

 

Obsah:

     Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. DSpolupráce s rodinou. Jako příčiny budou zvažovány následující jevy: nevyhraněná lateralita, leváctví, poruchy vývoje řeči, snížené rozumové schopnosti, poruchy chování, nepoznané smyslové vady, sociální prostředí rodiny a další.

   

Cíl:

  OCílem vzdělávací akce je nabídnout učitelům možnosti práce s dětmi a osvojit si způsoby řešení kázeňských problémů

 

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Doc.PaedDr. O.Zelinková, CSc.

Počet účastníků: 15

 

  

Určeno pro:učitelky MŠ.