Řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce (seminář a dílna) č. 72

Obsah:

    Řemeslnické písně, hry, škádlivky a tance stylizovaným pohybem přibližují dětem dnes už málo známá řemesla, práci, život a radosti i strasti řemeslníků. Některé jsou svým dynamickým obsahem i zpracováním obzvlášť vhodné (a oblíbené) pro chlapce.

 

 

Cíl:

    Cílem je kultivace dětské osobnosti ve spojení se všemi prostředky estetické výchovy: hudbou, slovem, obrázkem i pohybem a podněcování jejich kreativity a fantazie. To vše hravou formou.

 

Počet hodin: 5 hodin

Lektor: Eva Kulhánková

Počet účastníků: 15

 

Určeno pro:

    učitelé MŠ

    učitelé 1.stupně ZŠ

    vychovatelé školských zařízení