Řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce (seminář) č. 72

Obsah:

    Základem jsou řemeslnické lidové písně, tance a hry z oblasti Čech a Moravy. V některých písních je práce řemeslníka zpracována stylizovaným pohybem, v jiných se o řemeslníkovi jen zpívá. V těchto případech jsem vytvořila takovou choreografii tance a zvolila tanečně- pracovní pohyb, který dané řemeslo dokresluje. Protože dnes nejen děti, ale i mladá generace pedagogů zapomenutá řemesla nezná, je součástí metodických materiálů i krátké přiblížení každého řemesla. Děti se tak seznamují nejen se zajímavými texty, které v lidových písních vtipným způsobem popisují práci řemeslníka, ale s mnoha dosud nepoznanými poetickými melodiemi. Některé tance jsou svým dynamickým obsahem i zpracováním obzvlášť vhodné (a oblíbené) pro chlapce. Přispívá to ke kultivaci dětské osobnosti ve spojení se všemi prostředky estetické výchovy: hudbou, slovem, obrázkem i pohybem a k podněcování jejich kreativity a fantazie. A to vše samozřejmě stále formou hry.

  

Cíl:

 

Počet hodin: 5 hodin

Lektor: Eva Kulhánková

Počet účastníků: 15

Určeno pro:

    učitelé MŠ