Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti (seminář a dílna) č. 73

Obsah:

    Nácvik nových dětských tanečních her lidových i umělých, českých, moravských, jiných národů (Slovensko, Maďarsko, Rusko, Balkán, Turecko, country tance). Spojení pohybových her s různým náčiním – šátky, holemi, kroužky atd. i s jednoduchými hudebními nástroji.

 

Cíl:

    Vzdělávací  Rozvíjení motorických, hudebních, rozumových dovedností, zlepšování koordinace a estetiky pohybu. Prohlubování muzikálnosti a zpěvnosti dětí ve vztahu k písni a lidovému tanci. Poskytování inspirace k vlastní tvořivosti dětí. Seznámení učitelů s metodikou nácviku základních tanečních kroků a k vytváření podkladů pro vlastní choreografii.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Eva Kulhánková

Počet účastníků: 15

 

  

Určeno pro:

    učitelé MŠ

    učitelé 1.stupně ZŠ

    vychovatelé školských zařízení