Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi-cizinci (seminář) č. 74

Obsah:

    Učitelkám bude přiblíženo , jak předávat informace o češtině a jejím fungování cizinci-dítěti, samozřejmě na přiměřené úrovni. Porozumění textu, mluvený projev, poslech aj. Monologické a dialogické projevy, komunikace v MŠ, konverzační pohotovost, prostřednictvím českého jazyka zvládnout komunikační situace, písničky, říkadla, básně, význam má i neverbální komunikace Vypracování plánu lekce a rámcového plánu pro práci češtinu pro cizince obsahující pomůcky, postupy, texty, obrázky, čili integrace dětí cizinců. Rychlé a účelné seznámení s cizí zemí.

 

Cíl:

    Seminář pro MŠ by měl vybavit učitelky tak, aby učitelé na ZŠ mohli plynule navázat, aby dítě v MŠ bylo dobře připravené. Poskytnout učiteli možnost uspořádat kurz. Socializace dítěte je vázána na dítě, komunikace při osvojování zkušeností v předškolním věku

  

Počet hodin: 6 hodin

Lektor:

Počet účastníků: 15

 

Určeno pro:

    učitelé MŠ

    učitelé 1.stupně ZŠ