Tradiční hračka z textilu (seminář a dílna) č. 76

Obsah:

    Tradiční technika - výrobky z textilu je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji mohou dále rozvíjet a vytvářet nekonečné varianty hraček, drobných výrobků, zvířátek, ptáčků a ozdob. Tato technika je pro děti velmi přitažlivá, rozvíjí fantazii a je snadno zvladatelná a dostupná.

  

Cíl:

    Cílem je uplatnění technik v mateřské škole i ve škole základní, vzbuzení zájmu o tyto rukodílné techniky. Podpora kreativity a to přístupnou a zábavnou formou.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Jarmila Horná

Počet účastníků: 12

 

  

Určeno pro:

    učitelé MŠ

    učitelé 1.stupně ZŠ

    vychovatelé školských zařízení