Výroba z papíru a výrobky z lýka, slámy, šustí (seminář a dílna) č. 77

Obsah:

    Tradiční technika, výrobky z papíru je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji potom mohou rozvíjet a vytvářet papírové, variace, lepené výrobky, skládačky, drobné dárky a výzdobu interiérů. Tato technika působí na děti velmi dobře, rozvíjí prostorovou představivost a je snadno zvladatelná a dostupná. Práce se šustím, lýkem a slámou obohacuje děti o znalosti lidových tradic, jejich významu pro současnost a zájem o život v dřívějších letech. Dnes nejen děti, ale i učitelky zapomenuté techniky neznají, mohou být tedy vítaným obohacením práce pedagogů i zdrojem radostné činnosti pro děti. Kultivace dětské osobnosti ve spojení se vhodnými prostředky estetické výchovy, slovem, obrázkem slouží k podněcování jejich kreativity a fantazie.

 

 Cíl:

    Cílem je kultivace dětské osobnosti zejména vybudováním vztahu k naší minulosti a ve spojení se dalšími prostředky estetické výchovy podpořit jejich kreativitu a fantazii a to přístupnou a zábavnou formou.

 

 Počet hodin: 6 hodin

 Lektor: Jarmila Horná

 Počet účastníků: 15

Určeno pro: MŠ a ZŠ