Hrajeme si s pohádkami - pohádka jako východisko pro tvořivou námětovou hru (seminář a dílna) č. 79

Obsah:

    Seminář je věnován výběru a využití pohádek pro tvořivé námětové hry dětí v mateřské škole. Seznámení s metodami a technikami umožňujícími dětem stát se aktivními spoluúčastníky pohádkových příběhů, prožívat spolu s pohádkovými hrdiny nejen jejich dobrodružství, ale na základě vlastního prožitku si ověřovat i morální hodnoty, které pohádka nabízí.Volba námětů a předloh, kritéria volby, žánry a druhy vhodné pro tvořivou námětovou hru dětí. Analýza literární předlohy. Určení témat a vyučovacího cíle. Metody a techniky převodu literární předlohy. Praktická cvičení.

 

Cíl:

    Metody a techniky pohádek, se kterými se děti seznámí, umožní na základě subjektivních prožitků osvojit si i morální hodnoty přiměřeným způsobem věku dětí. Je to adekvátní pomoc při úspěšné realizaci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Počet hodin: 12 hodin

Lektor: Mgr. Krista Bláhová

Počet účastníků: 15

 

 

 Určeno pro: učitelky MŠ