Učíme se hrou - námětová a dramatická hry v MŠ (seminár) č. 80

Obsah:

    Program tohoto praktického kurzu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a je konkrétní ukázkou, jak tento dokument naplnit vhodným obsahem a metodicky realizovat. Účastnice se seznámí se zásobníkem osvědčených lidových, umělých a didaktických her a naučí se je cíleně využívat k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte. Osvojí si vhodná témata, metody a techniky k námětové hře a řízené improvizaci s dětmi předškolního věku. Pocvičí se i v dovednosti plánovat a stavět z jednotlivých her a cvičení tématická zaměstnání. Naučí se rozvíjet a upravovat náměty z dětské literatury (zejména pohádky a říkadla) i vlastní invence za použití specifických metod a technik dramatické výchovy do podoby, která umožňuje improvizaci s rolí a příběhem i těm nejmenším dětem.

  

Cíl:

    Cílem semináře j e osobnostní a sociální rozvoj dítěte předškolního věku prostřednictvím osvědčených lidových, umělých a didaktických her.

 

 Počet hodin: 12 hodin

 Lektor: Mgr. Krista Bláhová

 Počet účastníků:

 

Určeno pro:MŠ i ZŠ