Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj (seminář) č. 81

Obsah:

    Hry a cvičení - pro uvolnění a rozehřátí - pohybově rytmické - relaxační - posilující soustředění pozornosti - s písmeny a slovy - pro rozvoj smyslového vnímání - pro rozvoj představivosti a fantazie - upevňující dobré vztahy mezi dětmi - se sociální tématikou

 

Cíl:

    Praktické seznámení se zásobníkem osvědčených her, cvičení a dalších námětů pro aktivní odpočinek, rozvoj poznání, osobnostních a sociálních dovedností a předpokladů.

  

Počet hodin: 12 hodin

Lektor: Mgr. Krista Bláhová

Počet účastníků: 15

 

 

Určeno pro: učitelky MŠ.

    učitelé MŠ