Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ a v nižších ročnících ZŠ (seminář) č. 82

Obsah:

    Seminář je určen učitelkám, které budou s dětmi výtvarně pracovat, rozvíjet dětskou vnímavost a podporovat přirozenou potřebu a chuť výtvarně tvořit. Námětově se vychází ze základních lidských vztahů.   nabídne inspirativní setkání dětí s barvami k uvědomělejšímu využívání barevných vztahů, nebude opomenuto ani základní třídění barev, proměny přírody od jara do zimy, portréty ročního období, barevné určování měsíců, kalendáře. Roční období jako téma je v plánu VV dobře ukotveno. Výtvarná aktivita má i humánní podtext, jak je svět prožíván dítětem i dospělými Další možnosti rozvíjení výtvarných řad námětů v určitém ročním období. Konkrétní ukázky motivací poezií, pohádkou, výtvarným dílem. Konkrétní ukázky originálů výtvarné tvorby dětí.

 

Cíl:

    Rozvíjení dětského myšlení, vnímání smyslových zážitků v procesu a výsledku výtvarné tvorby. Myšlenkové a námětové mapování výtvarného tématu Prostřednictvím mnohostranně motivovaných výtvarných aktivit poznávat a prožívat přírodu i sami sebe.

 

Počet hodin: 6 hodin

 

 

 

 

Lektor: Mgr. Karla Cikánová

 

 

 Počet účastníků: 15

 

 

  

Určeno pro:MŠ i ZŠ