Pes jako zdroj nových podnětů pro děti (seminář) č. 83

Obsah:

    Seznámení s možnostmi využití cvičeného psa (děti, nemocné děti umístěné dlouhodobě v nemocnicích, senioři, handicapované děti i dospělí, lidé s psychiatrickou dg) a s pojmem canisterapie obecně. Jak vzniká a pracuje tým - psovod a pes a možnosti tohoto týmu při prevenci v MŠ a ZŠ. Pes v MŠ, jeho přínos pro děti a užitečnost při společné práci, skupinové či individuální. Jaká úskalí nás mohou čekat při práci se psem. Lze při spolupráci týmu, učitelky MŠ a dětí splnit cíle RVP PV? Jaké jsou bezpečnostní, hygienická a právní hlediska, aby mohl být pes ve škole? Na ni budou uvedeny praktické ukázky využití psa přímo s účastníky.

 

 Cíl:

    Cílem je seznámení s alternativním a pro děti velice přitažlivým způsobem výchovy psem. Plnění cílů RVP PV pomocí netradičních podnětů.

  

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: Anežka Kejřová

Počet účastníků:

Termín konání: 29. 4. 2011

 

Určeno pro: