Čteme dětem, pracujeme s knížkou - pro MŠ (seminář) č. 85a

Obsah:

    Seminář  je zaměřen na práci s vybranými ukázkami z knih především současných českých autorů (např. Michala Černíka, Martiny Drijverové, Jiřího Kahouna, Daisy Mrázkové, Jana Vodňanského, Jiřího Žáčka aj.), na výchovné využití některých žánrů (např. říkanky, hádanky, pohádky, bajky aj.), na možnosti, jak se pokusit na základě "literárního prožitku" vyvolat u dětí zájem o knihu, a tak u nich pěstovat základy budoucího kultivovaného čtenářství.

 

Cíl:

    Vzdělávací  Socializace dítěte je vázána na dítě, komunikace při získávání zkušeností v předškolním věku. Výchova ke čtenářství. Seznámit s díly současných českých autorů knih pro děti a mládež a s možnostmi, jak vést děti předškolního věku ke vztahu ke knize.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PhDr. Marie Hanzová, CSc.

Počet účastníků: 15

 

Určeno pro:učitelky MŠ a ZŠ

    učitelé MŠ