Čteme dětem, pracujeme s knížkou (seminář) č. 85b

Obsah:

    Seminář je zaměřen na práci s vybranými ukázkami z knih především současných českých autorů (např. Michala Černíka, Martiny Drijverové, Jiřího Kahouna, Daisy Mrázkové, Jana Vodňanského, Jiřího Žáčka aj., na výchovné využití některých žánrů (např. říkanky, hádanky, pohádky, bajky aj.), na možnosti, jak se pokusit na základě "literárního prožitku" vyvolat u dětí zájem o knihu, a tak u nich pěstovat základy budoucího kultivovaného čtenářství.

  

Cíl:

    Socializace dítěte je vázána na dítě, komunikace při osvojován zkušeností v předškolním věku. Výchova ke čtenářství. Seznámit s díly současných českých autorů knih pro děti a mládež a s možnostmi, jak vést děti předškolního věku ke vztahu ke knize

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PaedDr. Marie Hanzová, CSc.

Počet účastníků: 15

Seminář se na podzim  2011 nekoná, lze uskutečnit přímo na škole, počet účastníků není omezen.

Určeno pro:učitelky MŠ a ZŠ