Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ (seminář) č. 9

 

Obsah:

    Seminář  je zaměřen na rehabilitační metodu, která se zabývá koordinací laterální ruky dítěte jako prevenci poruch psaní.Je objasněna podstata problému, jak z medicínského, tak pedagogického pohledu.Je vysvětleny základy metodiky teoretického programu, zaměřeného na odstranění grafomotorických obtíží dětí jak v MŠ, tak v ZŠ.

 

 Cíl:

     Kvalitnější informovanost učitelek mateřských a základních škol a základy správného vedení dětí.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PaedDr. Yveta Heyrovská

Počet účastníků: 15

Termín konání: na podzim 2011 se seminář nekoná.

 

 

 

Určeno pro:

    učitelé MŠ

    učitelé speciálních škol

     učitelé 1.stupně ZŠ

     výchovní poradci