Evaluace v mateřské škole č. 126

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Interaktivní seminář je věnován problematice evaluace práce pedagogů MŠ. Hlavní náplní je tvorba kriterií, která slouží k vyhodnocování pedagogické činnosti v mateřské škole. Bude představen systém praktických možností směřující k vyhodnocování cílů předškolního vzdělávání.

Součástí semináře budou užívané techniky a metody získávání a vyhodnocování informací uvnitř školy, stejně jako možnosti získávání informací z vnějších zdrojů. Účastníkům budou nabídnuty příklady z praxe MŠ a prostor bude věnován i diskuzi.

Metody - znaky prožitkového učení, experimentu, hry a spontánní hry, činnostního učení, diskusního kruhu, žádané interakce učitel x dítě - společné vyvození. Techniky - sebereflexe, AE, rozhovory, monitoring, pozitivní vyjádření - pedagogické rady, hospitace, vzájemné hospitace, fotky a fotoseriály, video,  SWOT - pro pedagogický proces, metody pro hodnocení s dětmi, portfolio pedagoga aj.

Předškolní pedagogové získají vhled do některých užívaných technik evaluace, do tvorby kriterií a jejich využití při vyhodnocování pedagogického procesu.

 

Počet hodi: 6

Lektorka: Mgr. Zuzana Bečvářová

Počet osob: 15