Metodická pomoc při výuce angličtiny u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku č. 140

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

 • Výuka AJ (kde, kdy, jak, proč, priority…)
 • Druhy aktivit používaných při výuce předškolních dětí a žáků mladšího školního věku
 • Témata vhodná pro výuku
 • Dril a jeho nácvik
 • Rutiny a jejich význam
 • Jazyk používaný ve třídě
 • Vztahy: učitelka – dítě - žák – rodiče
 • Didaktické materiály
 • Využití kreativity v hodinách
 • Zásady při dramatizaci
 • Stavba hodiny
 • Spolupráce s rodiči
 • Náměty na hry, písničky, básničky
 • Odkazy na internetu
 • Hodnocení – diskuze

 

Cílem semináře je metodická příprava učitelek MŠ a ZŠ na jazykové vzdělávání předškolních dětí a dětí mladšího školního věku s praktickými ukázkami a nácvikem didaktických dovedností.

 

 

Počet účastníků: 15

Lektorka: Bc. Iva Hennová

Počet hodin: 6

Cena: 110.- Kč