Neboj se a jdi do toho - základní kurz první pomoci

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se v rámci školní a mimoškolní činnosti mohou setkat s různými formami úrazů u dětí. Každé zranění nebo úraz je náročnou situací i pro zkušeného pedagogického pracovníka a jen dobrá příprava umožní bezproblémové zvládnutí problému.

Osnova kurzu

 1. Úvod do první pomoci
 • obecné zásady při poskytování první pomoci - předlékařská první pomoc, technická první pomoc;
 • komunikace s dispečinkem zdravotnické záchranné služby – praktický nácvik
 • ochrana a prevence úrazů, příruční lékárna.
 1. Celkové vyšetření postiženého
 2. Použití jednotlivých poloh při konkrétním zranění, odsun zraněného z místa ohrožení
 3. Neodkladná resuscitace
 4. Ošetření krvácení, ošetření ran
 5. Ošetření úrazů
 6. Úrazy teplem, chladem a elektrickým proudem
 7. Akutní stavy

Cílem tohoto kurzu je teoreticky nastínit problematiku první pomoci a hlavně si ji prakticky vyzkoušet na konkrétních modelových situacích. Jednotlivá zranění či akutní stavy budou prakticky demonstrovány. Každý účastník si vše prakticky vyzkouší tak, aby získané vědomosti a dovednosti byl schopen využít v aktuálních situaci, než dojede odborná lékařská pomoc.

 

Počet účastníků 15

Lektorka: Bc. Jana Toufarová

Počet hodin: 8

Cena: 1200.- Kč