Pohybově vzdělávací seminář pro pedagogy mateřských škol a základních škol č. 118

Obsah semináře je stanoven tak, aby účastníci praktického semináře pochopili význam pohybu dětí pro jejich budoucí život. V současné době je přirozený pohyb rodiči zanedbáván a podceňován a dítě si tak neosvojí přirozenou cestou různé pohybové aktivity.

Seminář se bude zabývat těmito tématy:

  1. Pohyb – základní potřeba dítěte
  2. Pohyb jako prevence onemocnění
  3. Pohyb a psychika dětí
  4. Správné držení těla
  5. Prevence vadného držení těla

V rámci praktického semináře se učitelé seznámí, jak pracovat s vlastním tělem a jak důsledně dbát na dodržování správného pohybu u dětí. Lektorka bude pracovat s pomůckami, které harmonicky zapojují svalové řetězce na celém těle. Při praktických ukázkách budou předvedeny formy práce, povedou ke správnému držení těla a k rozvoji pohybu při každodenní práci ve škole.

Seminář pro pedagogy je připraven odbornou fyzioterapeutkou, která má současně vystudovanou speciální pedagogiku. Spojení obou profesí umožní, aby byly učitelky v MŠ a pedagogové na ZŠ připraveny ke správnému využívání pohybu u dětí.

Lektoři: Mgr. Adéla Mikulová, Bc. Vít Kubias