Problematika práce v přípravných třídách s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí č. 134

Obsah vzdělávací akce

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky v přípravných třídách z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání. Význam vytváření přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (obsah, cíle a vzdělávání v přípravných třídách - podpora k odstranění jazykových a kulturních bariér, aklimatizace). Možnosti prevence diskriminace a segregace ze společnosti, podstata sociokulturního handicapu romských dětí a návrhy k jeho zmírnění.Objektivní testování. Adaptační programy.

Jaká je specifika práce se žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí, je nutná včasná péče o žáka a jeho rodinu, nezbytnost přípravy na vstup do školy, objektivní způsob diagnostiky, celková úroveň nadání dítěte. Cílem semináře je seznámit učitelky přípravných tříd s formami práce s dětmi, s možnostmi spolupráce s rodinou a s problematikou odstraňování jazykových a kulturních bariér. Upozornění na těžkosti při práci v přípravných třídách a možnosti, jak jim předejít.

 

 

Počet účastníků: 15

Lektorka: Ing. Irena Meisnerová

Počet hodin: 6

Cena: 950.-