Proč psát všemi deseti? č. 133

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Výuka bude založena na praktickém osvojení dovednosti psát všemi deseti hmatovou metodou naslepo. Průvodcem kurzu bude výukový program ZAV, který klade důraz na vysoce individuální přístup k žákům, dává prostor nejen talentům, ale i pomalejším žákům. Nácvik psaní bude postupovat podle výskytu četnosti znaků, tzn., že účastníci kurzu  si osvojí nejdříve klávesy, které jsou nositeli nejčastěji se vyskytujících písmen a dále se postupuje směrem k menšímu výskytu. Tento program vede k důslednému zvládnutí jednotlivých znaků, nepustí  k nácviku dalšího písmene, pokud pisatel nezvládne s minimální chybovostí písmena předchozí.

Při výuce je kladen důraz na tzv. fyzický strop rychlosti. Nejde v žádném případě o nějaký druh soutěžení v tom, kdo rychleji bude v programu postupovat a napíše nejvíce cvičení. Hlavním kritériem není rychlost psaní, ale jeho přesnost.

Vzdělávací cíl:

Ovládnutí alfanumerické klávesnice všemi deseti hmatovou metodou naslepo s důrazem na přesnost psaní. Limit rychlosti bude dán pouze orientačně s ohledem na stropy rychlosti jednotlivých účastníků kurzu. Ukázat účastníkům možnosti, jak vést jednotlivé hodiny tak, aby to nebylo nudné opisování, ale pestrá a motivují činnost pro žáky. Přesvědčit účastníky kurzu, že psaní všemi deseti není zbytečná, ale vysoce kvalifikovaná činnost, která vede k efektivní práci na PC a maximální úspoře času.

 

Počet účastníků: 10

Lektorka: Ing. Marie Šimůnková

Počet hodin: 40

Cena: 2500.- Kč