Úloha učitele při prevenci řečových vad č. 131

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Kurz je koncipován na pomoc učitelkám a pedagogickým asistentům.

Vývoj řeči nelze oddělit od schopností dítěte, které odpovídají jeho kalendářnímu věku. Pokud však celkový vývoj dítěte neprobíhá tak, jak bychom si představovali, nelze ani rozvíjet dětskou řeč pouze podle věku dítěte. Proto je třeba všechna období a projevy dětí odpovídající v průměru jednotlivým obdobím dobře znát. Prvním projevem je křik, který je nejen fyziologickým reflexem, ale později  má i signální význam.

Kolem 5. roku je vývoj řeči ukončen. Pokud dítě po 3. roce nemluví, nebo jen málo, je třeba doporučit rodičům návštěvu lékaře foniatra a další kontakt na klinického logopeda, protože odborná léčba je nezbytná. Je třeba vědět, že opožděnost řeči může mít různé příčiny a léčba patří výhradně odborníkům. Tady je velká odpovědnost učitelek v MŠ, aby bylo dítě včas předáno do odborné péče. Hrubou chybou by bylo upravovat  jednotlivé hlásky. Další krizové období je nástup do první třídy. Zde se nepřítomnost léčby vymstí koktáním či mluvním negativismem. Nejčastější chybou učitelek je pak záměna diagnóz a pouhé zaměření na výslovnost.

Vzdělávací cíl:

Diagnostika a diferenciální diagnostika  komunikačních poruch by měla být prováděna výhradně lékařem - foniatrem ve spolupráci s klinickým logopedem a psychologem.

 

Počet účastníků:    12

Lektorka: PhDr. Eva Škodová

Počet hodin: 8

Cena 1200.- Kč