Virtuální dějiny v širších souvislostech č. 137

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

  • Pojem virtuální (kontrafaktuální) dějiny.
  • Historiografie od pozitivismu k postmodernismu a k novému historismu.
  • Diskurs historie a diskurs fikce, názory na jejich totožnost nebo odlišnost.
  • Širší souvislosti – možnosti historické prózy, literatura faktu, tzv. nový žurnalismus, fantasy literatura. Proč je historická tematika velmi oblíbená u většího počtu čtenářů.
  • Některé zajímavosti a zvláštnosti v historické próze (Vladimír Neff, Oldřich Daněk, Václav Erben). Odkaz k literatuře.
  • Rizika manipulace a přepisování dějin. Vztah historie a politiky.
  • Úskalí tzv. fantasy prózy (J. Drnek).
  • Stručná charakteristika publikace Co kdyby to dopadlo jinak. Křižovatky českých dějin. (Kolektiv českých autorů). 

Cíl: posluchači získávají základní orientaci k dané problematice a základní přehled o dalších informačních zdrojích k uvedenému tématu. Uvedené znalosti a dovednosti jsou schopni efektivně využít ve školním dějepisu i ve výuce literatury: zejména v interpretaci učiva, ve výběru literatury a elektronických médií, v dialogu se žáky, v reakci na jejich dotazy, podněty apod.