Význam ovládání klávesnice PC pro děti v ZŠ - klávesnicová gramotnost č. 132

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Ovládání klávesnice desetiprstovou metodou je v současné době součástí všeobecného vzdělání. Děti dnes využívají PC od nejútlejšího předškolního věku, kdy začínají ovládat PC. Tvoří se tak nevhodné návyky, které se později těžko odstraňují a někdy jsou dokonce nepřekonatelné. Jsou to právě učitelky v MŠ a ZŠ, které by mohly vést děti vhodnou metodickou řadou ke správnému přístupu ke klávesnici. V první etapě by bylo dostatečné jenom vidět učitelku, jak přistupuje ke klávesnici. K psaní již existují vhodné a zábavné výukové programy. S těmito programy se účastnice též na úvodním kurzu seznámí. Vlastní nácvik psaní na klávesnici se doporučuje až pro žáky nejdříve od 5. ročníku.

Cílem úvodního semináře je ukázat význam ovládání klávesnice PC deseti prsty a ukázat cesty, jak toho dosáhnout v základní škole. Cílem úvodního semináře není naučit učitelky psát desetiprstovou hmatovou metodou naslepo, ale pochopit význam tohoto přístupu k psaní a postupnými kroky se připravit k dosažení klávesnicové gramotnosti, která je pro děti v blízké budoucnosti nutností a usnadní jim život téměř ve všech profesích.

 

Počet hodin: 4

Lektorka: Ing. Marie Šimůnková

Počet účastníků: 10