Ženy v českých dějinách

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

  • Metamorfózy mytické kněžny – Libuše.  Dvorský příběh emancipované raně středověké panovnice. Kosmův postoj k ženám.
  • Životní strasti Bílé paní – Perchta z Rožmberka. Perchtiny dopisy otci a bratrům, jedna z prvních českých (nebo vůbec první, česky píšící?) spisovatelek?
  • Dvě české královny vrcholného středověku - Alžběta Rejčka: Osudy osiřelé polské princezny, dva sňatky z dynastických důvodů. Je zajímavé (i podle doložených pramenů), jak se osobní povahové vlastnosti obou promítly v jejich životním příběhu.
  • První roudnická kněžna – Polyxena z Lobkovic. Manželství se zestárlým a nemocným Rožmberkem jí dalo vysoké společenské postavení, posléze i značné dědictví a všestrannou nezávislost. Vzdělávací cíl:

Příspěvek k genderové problematice se týká sociálního postavení mnohé usilují o vlastní emancipaci, sice s rozdílným, ale vzhledem k době, v niž žijí, někdy s pozoruhodným výsledkem. Jejich stopa v dějinách je výrazná a zaslouží si připomínku i ve školním dějepisu jako doplnění učiva, námět pro samostatnou práci žáků apod. Jejich historický příběh lze porovnat i s různým beletristickým zpracováním.