Základy keramiky pro učitelky MŠ (seminář a dílna) č. 86

Termín:

Obsah:

    Seminář je určen pro učitelky MŠ, které mají zájem o základy práce s keramickou hmotou. Po získání zkušeností budou u dětí rozvíjet a podporovat manuální dovednosti s tvarovací hmotou, vnímavost pro tvar, proporce, barevnost a prostor. Námětově se vychází ze základních zkušeností dětského světa.   nabídne inspirativní náměty a informace o možnostech práce s keramickými hmotami, barvami a glazurami, jejich vlastnostmi a možnostmi použití.Techniky práce budou vybrány tak, aby byly vhodné pro děti předškolního věku. Budou především zdůrazněny hygienické normy a podmínky při práci s keramickými materiály podle vhodnosti pro předškolní věk dětí. Do plánu činností pro celoroční uplatnění práce s keramikou se velice dobře zakotví střídání ročních období a z toho vyplývající škály námětů. Konkrétní ukázky motivací poezií, pohádkou nebo výtvarným dílem, konkrétní ukázky vlastní tvorby dětí.

  

Cíl:

    Rozvíjení dětského smyslového vnímání, myšlení a zpracovávání zážitků v procesu výtvarné tvorby. Myšlenkové i manuální mapování tématu. Prostřednictvím mnohostranně motivovaných tvůrčích aktivit poznávat a prožívat svět i sebe.

 

Počet hodin: 6 hodin (3 x 2 hodiny)

Lektor: PaedDr. Hana Kupková

Počet účastníků: 12

 

Určeno pro:MŠ i ZŠ